Jaaroverzicht 2020

22 december 2020

Het afgelopen jaar was in veel opzichten een vreemd jaar. Een virus is in staat om de maatschappij te ontwrichten, er is veel bezorgdheid om de gezondheid van familie en kennissen. Een van de maatregelen die genomen wordt is het sluiten van de scholen op 15 maart. Van de ene op de andere dag zaten kinderen thuis, er moest voor opvang gezorgd worden door de ouders. De scholen probeerden zo goed als kwaad als het ging om kinderen op afstand les te geven. Vanaf 15 mei mochten de kinderen van het s.o. weer naar school. Vanaf 6 juni gingen ook de vso leerlingen naar school maar dan om de dag, zodat steeds maar een halve groep leerlingen tegelijk op school aanwezig was. Het lijkt dan allemaal wat beter te gaan totdat plotseling op 14 december bekend wordt dat de scholen voor de 2e keer dichtgaan. Het wordt een vervroegde kerstvakantie. In het nieuwe jaar duurt de sluiting nog minstens 2 weken. Aangezien er veel kwetsbare kinderen op De Hilt zitten besluiten we dat na de kerstvakantie de school gedeeltelijk opengaat. Op de ochtenden, behalve de woensdagochtend, kunnen alle leerlingen van 8.45 uur tot 12.30 uur naar school. Ze zitten dan in hun eigen klas met hun eigen leerkracht.

 

In de periode van de eerste schoolsluiting in maart heeft de school geprobeerd zoveel als mogelijk in contact te blijven met de ouders en de kinderen. Naast het veelvuldig bellen met de ouders en het verzorgen van onderwijs op afstand zijn er in die 13 weken 39 filmpjes gemaakt door het team. Het waren filmpjes met knutselopdrachten, foto challenges maar ook een hele reeks filmpjes onder de noemer van ‘Heel De Hilt in Beweging’ en ‘Heel De Hilt Kookt’.

Grote activiteiten die De Hilt verzorgt in het kader van de sociaal emotionele ontwikkeling konden vanwege corona geen doorgang vinden. Het zaalvoetbaltoernooi wat de school al bijna 40 jaar organiseert voor speciaal onderwijsscholen in de regio kon als eerste activiteit niet doorgaan. En dat gold ook voor het Hiltfestival, het bivak/kamp, het Hegewipi en tot slot de kerstviering. Al deze grote activiteiten, die we juist samendoen met alle kinderen van de school, hebben we in een aangepaste vorm door kunnen laten gaan. Dat gold ook voor de weekopeningen en de weeksluitingen.

Ook dit jaar hebben we geprobeerd u via de website op de hoogte te houden van de activiteiten die we doen, zowel op gebied van onderwijs als sociaal emotionele ontwikkeling. In 2019 bezochten in totaal 43.000 bezoekers de website. Dit jaar is dit aantal zelfs gegroeid tot meer dan 54.000 in 2020. Dat zijn 152 bezoekers per dag die de schoolsite van De Hilt bezoeken.

En nu op het einde van het jaar net voor de kerstviering de mededeling dat alle scholen weer dicht moeten.

 

Laten we hopen dat 2021 een vrolijker jaar wordt waarin alle kinderen gewoon naar school kunnen en we samen weer veel van en met elkaar kunnen leren.

 

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

De Hilt

Azalealaan 38

5701 CM Helmond

Tel.: 0492 - 52 58 00

E-mail: dehilt@aloysiusstichting.nl