Leerlingenraad

De leerlingenraad van schooljaar 2014-2015 is op 26 november jl. voor de eerste vergadering bijeen geweest.

 

 

 

 

 


De Hilt

Azalealaan 38

5701 CM Helmond

Tel.: 0492 - 52 58 00

E-mail: dehilt@aloysiusstichting.nl