De Hilt orthopedagogisch onderwijsinstituut voor SO en VSO

Toen de school in 1972 startte, was het aanvankelijk de bedoeling zo snel mogelijk een nieuwbouw te plaatsen ergens in Helmond-Noord op een plaats, een heuvel, die vroeger de Hilt heette, vandaar...

 

Gelukkig kregen we een ander gebouw toegewezen, gelukkig, omdat we daarmee via veel inspraak meer indelingsmogelijkheden kregen. Door de jaren heen hebben er een aantal verbouwingen plaatsgevonden. In 2013 is de school met 4 lokalen uitgebreid. Tevens heeft  een grote renovatie van het bestaande gebouw plaats gevonden zodat de gehele school is aangepast aan het aantal leerlingen en de eisen van deze tijd.

 

Orthopedagogisch

Elk kind wordt begeleid, onderwezen zoals het bij hem/haar past, op zijn/haar niveau. Er wordt eerst gekeken wat het kind wel of niet kan. Niet alleen met een vraag naar het leren, maar vooral met vragen als:

  • Hoe leef ik in een groep
  • Hoe ben ik in de omgang met kinderen en volwassenen
  • Hoe ga ik om met afspraken, regels en gedragingen
  • Kan ik me beheersen
  • In welke situatie mag ik best wel boos worden of huilen.

 

Onderwijsinstituut

Op de Hilt worden dezelfde vakken gegeven, dezelfde methoden gebruikt als op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Je kunt er dus evenveel "leren". We praten op onze school niet over klassen, maar over groepen. Ieder jaar wordt zorgvuldig bekeken in welke groep een kind het beste past. Naast de leeftijd speelt daarbij de belevingswereld van het kind een grote rol. Allereerst is het van belang dat een kind zich op z'n plaats voelt binnen de groep. Van daaruit zal het kind makkelijker contacten leggen met andere leerlingen en zal er meer aandacht kunnen worden opgebracht voor de schoolvakken.