Onderwijsaanbod S.O.

Alle vakken van het basisonderwijs komen in het S.O. aan de orde.

 

Niveaugroepen

In de ochtenduren wordt binnen de onderbouw gewerkt met niveaugroepen voor de leergebieden rekenen, taal en lezen. De kinderen krijgen les in het eigen lokaal of in een andere klas. Onder begeleiding van klassenassistenten wordt er van lokaliteit gewisseld. In elke klas is er naast de groepsleerkracht een of meerdere klassenassistenten dan wel stagiaires aanwezig om de niveaugroepjes te begeleiden.

 

Na de ochtendpauze

De pauze wordt in de klas of eventueel buiten doorgebracht. Het accent in de ochtendpauze (rond 10.30 uur) ligt met name op het samen leren spelen. Daarvoor is in elke klas voldoende spelmateriaal en constructiemateriaal aanwezig. Na deze ochtendpauze werken de leerlingen in de eigen klas aan spelling, wereldoriëntatie en lezen. In de middag komen andere vakken aan bod zoals creatieve therapie, handvaardigheid, muziek en gymnastiek. Op  donderdagmiddag is er zwemles voor de jongste 2 groepen in zwembad de Wissen.

 


De Hilt

Azalealaan 38

5701 CM Helmond

Tel.: 0492 - 52 58 00

E-mail: dehilt@aloysiusstichting.nl