Vacature onderwijsassistent

 

De Hilt is op zoek naar een onderwijsassistent voor 4 dagen in de s.o. afdeling

 

Orthopedagogisch Onderwijsinstituut De Hilt is een cluster 4 school voor kinderen van 5 tot 18 jaar met gedrags- en/of psychiatrische problemen. We bieden een veilige leer- en leefsituatie waarin kinderen tot leren kunnen komen maar waar ook een 'proeftuin' van het leven wordt geboden waarin kinderen kunnen experimenteren met hun gedrag. Dus naast het leren veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van ieder kind.

 

Wat doe je?
Ondersteuning in klassensituatie, begeleiden van kleine groepjes leerlingen op didactisch gebied, een aantal verzorgende taken, uitvoeren van klassenoverstijgende werkzaamheden, weeksluitingen, kampen, festivals etc . De leerkracht en onderwijsassistent eten samen met de kinderen en gaan ook mee naar buiten.

Wat breng je mee?
Als onderwijsassistent moet je kunnen functioneren in een dynamische onderwijssituatie, met groeps- en afdelingsoverstijgende activiteiten binnen de sociaal emotionele ontwikkeling. Er wordt een groot beroep gedaan op het vermogen tot communiceren en samenwerken om de visie van de Hilt uit te kunnen voeren. Van ieder personeelslid verwachten we dat betrokkene zich kan binden en verbinden aan het werkconcept waarbij de sociaal emotionele ontwikkeling een grote rol speelt. Om dit te realiseren vragen we aan een ieder: mag het ietsjes meer zijn!!

Als onderwijsassistent heb jij een mbo-diploma spw/onderwijsassistent of vergelijkbaar niveau.

Het betreft een parttime vacature (wtf 0,8) per directe ingang tot einde van het schooljaar en wordt bij goed functioneren structureel. Werkdagen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

Voor inlichtingen over de vacature kun je contact opnemen met de directeur van De Hilt, Geert Rosielle: 0492-525800 / 06-49890417. Je sollicitatie kun je richten aan geert.rosielle@aloysiusstichting.nl

 

Meer informatie is te vinden op de website van De Hilt, www.de-hilt.nl Onder andere de rubriek nieuws geeft een beeld van de verschillende activiteiten op de school.

 

vacature leerkracht

Past speciaal onderwijs bij jou? De Hilt is op zoek naar leerkracht s.o. en v.so.

(voorkeur leerkracht fulltime of anders minimaal 4 dagen, in bezit van pabo diploma en met ervaring)

 

Orthopedagogisch Onderwijsinstituut De Hilt is een cluster 4 school voor kinderen van 5 tot 18 jaar met gedrags- en/of psychiatrische problemen. We bieden een veilige leer- en leefsituatie waarin kinderen tot leren kunnen komen maar waar ook een 'proeftuin' van het leven wordt geboden waarin kinderen kunnen experimenteren met hun gedrag. Dus naast het leren veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van ieder kind.

 

Kwaliteiten:

Leerkracht: Van de leerkracht verwachten we dat deze in staat is een relatie op te bouwen met kinderen met uiteenlopende problematieken. Behalve ‘begeleidingskwaliteiten’ zijn zeker ook ‘leiderskwaliteiten’ nodig om voor een zo veilig mogelijk pedagogisch klimaat te zorgen. Op bepaalde tijden wordt er groepsdoorbrekend en groepsoverstijgend gewerkt, bijvoorbeeld bij weekopening, weeksluiting en grote schoolactiviteiten.

 

Cultuur:

Er wordt een groot beroep gedaan op het vermogen tot communiceren en samenwerken om de visie van De Hilt uit te kunnen voeren. Van ieder personeelslid verwachten we dat betrokkene zich kan binden en verbinden aan het werkconcept waarbij de sociaal emotionele ontwikkeling een grote rol speelt. Om dit te realiseren vragen we aan een ieder: mag het ietsjes meer zijn!!

 

Door een sterk pedagogisch klimaat kunnen we elke dag werken aan de kleine succesjes in de ontwikkeling van onze kwetsbare leerlingen.

 

Voor inlichtingen over de vacature kun je contact opnemen met de directeur van De Hilt, Geert Rosielle: 0492-525800 / 06-49890417. Je sollicitatie kun je richten aan geert.rosielle@aloysiusstichting.nl

 

Meer informatie is te vinden op de website van De Hilt, www.de-hilt.nl Onder andere de rubriek nieuws geeft een beeld van de verschillende activiteiten op de school.

 

 

 


De Hilt

Azalealaan 38

5701 CM Helmond

Tel.: 0492 - 52 58 00

E-mail: dehilt@aloysiusstichting.nl