Leesbevordering

Britt Roefs, stagiaire Orthopedagogiek, heeft een literatuuronderzoek gedaan naar het stimuleren van leesopvoeding door ouders. Hieronder kunt u de inhoud van het onderzoek lezen.

 

Lezen moet je leren, zowel thuis als op school. Effectieve leesinstructie, voorlezen en zelf lezen zijn hierbij essentieel, maar een stimulerende leesomgeving en tijd om te lezen zijn eveneens bevorderend voor de motivatie en leesontwikkeling van kinderen.

 

Ouders spelen hierbij een essentiële rol waar veel nadruk op gelegd moet worden. Kinderen van ouders die veel lezen, voorlezen, praten over boeken en een rijk gevulde boekenkast hebben, lezen zelf meer, zijn leesvaardiger en schoppen het verder in het onderwijs en hun carrière (Notten, 2011, 2012). Om de effecten van het leesonderwijs te versterken is het van belang dat er thuis aandacht wordt besteed aan lezen. Ouders kunnen voorleesboeken namelijk precies afstemmen op de interesses van het kind, in plaats van op de gemiddelde interesses van de klas (Van Lierop-Debrauwer, 1990). De kans dat een kind uitgroeit tot lezer wordt 5 keer zo groot wanneer ouders een stimulerende leesopvoeding bieden aan hun kind. De invloed van een docent is slechts 1,5 keer zo groot, van vrienden 3,5 keer (Stalpers, 2007).