Samenwerking met ouders

We gaan ervan uit dat contact tussen ouders en school veelvuldig voorkomt. Samen willen we werken aan de opvoeding en begeleiding van het kind.

 

In het verleden ging het niet goed met het kind, er ontstonden moeilijkheden, het kind werd niet geaccepteerd. Er werd daarom tot plaatsing op De Hilt besloten. Wij zijn van mening dat we wat geweest is even moeten vergeten en dat we samen moeten werken om het kind nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen te geven. Het is van groot belang dat het kind ervaart dat zowel school als ouders in deze periode van zijn leven heel nauw samenwerken. Contact tussen ouder en school is daarbij onontbeerlijk, evenals het vertrouwen wat u heeft in de opvoedingsstijl van de school.

 

Het contact verloopt middels:

  • Huisbezoek door de leerkracht
  • Ouder- en rapportavonden
  • Dagelijks meegeven van een (pedagogische) agenda die door ouders ondertekend dient te worden
  • Veel telefonisch contact tussen school en ouders
  • Samenwerking met hulpverlenende instanties die in het gezin betrokken zijn

 

Wij komen minstens eenmaal per jaar bij u thuis. U mag er ons gerust op wijzen als dat niet gebeurt. We verwachten dat u er op elke algemene ouderavond bent. Daarnaast wordt u uitgenodigd om alleen over uw kind te komen praten, bijvoorbeeld naar aanleiding van een rapport.

 

Belangrijk

Wat verder heel erg belangrijk is: als u moeilijkheden met school heeft of wanneer u onbegrijpelijke dingen hoort, spreek dat dan niet uit tegenover uw kind of in zijn of haar bijzijn, ook al zou het gelijk aan uw kant zijn. Kinderen kunnen dit beslist niet aan. Het kind wordt er alleen onzeker door. Hoort u dingen van uw kind die u niet begrijpt of die u niet aanstaan, geef dan uw oordeel niet aan uw kind mee, maar kom er mee bij ons. We weten uit ervaring, en veel ouders met ons, dat dit de beste manier is om samen aan en met uw kind te werken.

 

Luisterend oor

Verder is het voor u van belang te weten dat wij een luisterend oor hebben. Als u ons iets te vertellen heeft, doe dat dan gerust. Dat kan over van alles gaan, maar hier wordt vooral bedoeld als u iets heeft over school. Dat kunnen op- of aanmerkingen zijn, vragen of kritiek, of veranderingen die u voorstelt.

 

Wij doen het samen voor uw kind.