Onze leerlingen

Voor plaatsing op de S.O. of V.S.O.-afdeling is een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) nodig die wordt afgegeven door het samenwerkingsverband. Deze TLV is in de plaats gekomen van de cluster 4 indicatie zoals die voorheen door het Regionaal Expertise Centrum werd verleend. Daarnaast hanteert De Hilt als contra indicatie drugs- en/of alcoholverslaving. Belangrijk is dat leerlingen in staat dienen te zijn te functioneren binnen een (onderwijs)groepssituatie van maximaal 14 kinderen en in staat zijn om het gewone onderwijsprogramma te volgen op basisschoolniveau, dan wel vmbo-niveau. Als ondergrens wat intelligentie betreft hanteren we een grens naar beneden van minimaal 80. Een bovengrens wordt niet gehanteerd.

 

S.O. en V.S.O.

Deze twee afkortingen geven aan dat er op De Hilt zowel leerlingen zitten in de basisschoolleeftijd (Speciaal Onderwijs) als leerlingen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs (Voortgezet Speciaal Onderwijs). Aangezien we één school zijn voor kinderen van 5 tot 18 jaar, gebeuren veel activiteiten samen. De meeste schoolregels gelden dan ook voor alle leerlingen, jong en oud.

 

Leslocaties

Het hoofdgebouw bevindt zich aan de Azalealaan 38 in Helmond. Bereikbaarheid: Vanaf het Centraal Station op loopafstand (ongeveer 10 minuten lopen) of met het openbaar vervoer (buslijn 53). Tevens wordt het onderwijs verzorgd aan de kinderen die zijn geplaatst op het Medisch Kleuterdagverblijf De Mikkel, Rivierensingel 750 in Helmond.