Elke school in Nederland moet een medezeggenschapsraad hebben. Het is een soort ondernemingsraad zoals in het bedrijfsleven. In deze raad zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd.

De MR geeft adviezen aan ouders, team en bestuur. Ze geeft haar mening over alle aangelegenheden van de school.

 

Oudergeleding

Petra vd Steeg, moeder Sem

Elly Goossens, moeder Kevin

Renee Bastiaans, moeder Bram

Petra vd Heuvel, moeder Roan en Dion

Helga van Loon, moeder Guus

 

Personeelsgeleding

Dick Hegeman, leerkracht

Kelly Rodenburg leerkracht

 

Advies

Tom Sanders, directeur

 

Aloysius kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin denken ouders en medewerkers op stichtingsniveau mee over onze organisatie.