Sociale veiligheid

Onze school werkt voortdurend aan een ijzersterk pedagogisch klimaat. Als team gaan we ervan uit dat iedereen erbij hoort! Daarom proberen we te voorkomen dat we leerlingen de klas uit moeten sturen. Actief burgerschap en werken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden staat bij ons ook hoog in het vaandel. Kortom, we doen al heel veel op het gebied van sociale veiligheid.

Nieuwe wet

In augustus 2015 is de nieuwe Wet Sociale Veiligheid op scholen in werking getreden. Daarmee worden scholen verplicht om te zorgen voor de sociale veiligheid op school. Pesten tegengaan en sociale veiligheid waarborgen, dat is het doel van de wet. De inspectie van het onderwijs gaat vanaf augustus 2016 toezicht houden op de naleving van deze nieuwe wet.

 

Pesten

De nadruk ligt op het voorkomen van pesten, tijdig ingrijpen als er toch gepest wordt. Scholen moeten verantwoording afleggen over wat zij doen tegen pesten, en daarnaast:

  • een sociaal veiligheidsbeleid voeren
  • de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren
  • een vast aanspreekpunt hebben voor leerlingen en ouders: deze persoon coördineert het (anti)pestbeleid.

 

Hoe doen wij dit op onze school?

Een sociaal veiligheidsbeleid voeren

Hier gaan we gewoon mee door! We blijven inzetten op de afspraken die we hebben. Daarnaast gaan we met de hele Aloysius Stichting al onze veiligheidsprotocollen onder de loep nemen en bijstellen als dat nodig is.

De veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren

Ieder jaar wordt een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij onze leerlingen en ouders/ verzorgers. In de komende ronde zullen we voor beide doelgroepen een extra onderdeel opnemen over sociale veiligheid en hoe dit wordt ervaren.

Een vast aanspreekpunt hebben

Elke school van de Aloysius Stichting heeft een veiligheidscoördinator. De veiligheidscoördinator is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en medewerkers op het gebied van sociale veiligheid, anti-pesten en de meldcode kindermishandeling. Bij ons op school is dat onze orthopedagoog Willemien van Hout (willemien.vanhout@aloysiusstichting.nl)

Klik hier om de folder sociale veiligheid te downloaden

 

Veiligheidsplan

Klik hier voor ons actuele veiligheidsplan. Hiermee voldoen wij aan de meest actuele wetten en maatschappelijke eisen. Tevens kunt u het plan vinden op onze website bij downloads.