Sociaal emotionele ontwikkeling

Sociaal emotionele ontwikkeling is een speerpunt op De Hilt en krijgt specifiek de aandacht. Het omgaan met anderen, weten wat je eigen problemen zijn en daarmee kunnen leven. Maar ook (weer) genieten van het leven. Meer ontspanning en rust, ook thuis. Juist in moeilijke tijden toch plaats maken voor leuke dingen. Leren profiteren van de plezierige dingen van elk seizoen. De moed erin houden, vol houden, vooruit te kijken. Samen werken aan de toekomst. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen kan niet los worden gezien van hun totale ontwikkeling. Daarom is het noodzakelijk dat de aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling geïntegreerd wordt in het hele onderwijsprogramma. Het loopt als een rode draad door alle lessen en activiteiten heen. Daarnaast is in elke SO en VSO groep een lesuur per week het vak sociale vaardigheden en/of creatieve therapie. Bij het VSO wordt hierbij onder meer gebruik gemaakt van de methode Leefstijl.