Vieringen

School De Hilt is een gemeenschap van kinderen en volwassenen, die samen proberen op een prettige wijze hard te werken. Te werken aan lezen, taal en rekenen, maar vooral te werken aan jezelf.

 

Het grootste deel van de dag speelt zich af in de klassengroep met één of soms twee leerkrachten. Een vaste leerkracht is de hele dag aanwezig ter ondersteuning en begeleiding. Dit bevordert de sfeer van betrokkenheid, herkenbaarheid en veiligheid.

 

Toch moeten juist onze leerlingen leren in verschillende situaties om te gaan met andere kinderen en andere volwassenen. Een aantal momenten in de week en in het jaar besteden we daar speciaal aandacht aan. We noemen dit de leerlijn sociaal emotionele ontwikkeling.