Onderwijsaanbod V.S.O.

In de V.S.O.-afdeling wordt gericht gewerkt aan de voorbereiding naar een overstap naar het reguliere onderwijs (VO en MBO), de arbeidsmarkt of een combinatie van leren en werken.

De meeste leerlingen zitten in het Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. Dat betekent dat ze na de Hilt doorstromen naar het MBO. Dat kan middels het behalen van certificaten en/of diploma's. We proberen altijd het maximaal haalbare resultaat te realiseren. Voor de ene leerling betekent dit een volledig VMBO T diploma, een andere leerling verlaat de Hilt met VMBO B/K/T certificaten in combinatie met een branchecertificaat Keukenassistent (KAS). Uitstroom is mogelijk afhankelijk van behaalde resultaten en persoonlijke mogelijkheden naar MBO niveau 2 tot en met 4 (BOL of BBL) of naar werk. Daarnaast is er binnen het Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs aandacht voor de loopbaanontwikkeling, inclusief stage en beroepenoriëntatie.

Voor leerlingen, die niet kunnen doorstromen naar het MBO creëren we zoveel mogelijk verschillende situaties, waarin ze goed voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Voor elke leerling kunnen er andere keuzes gemaakt worden en wordt een passend onderwijsaanbod gecreëerd. Dit aanbod wordt regelmatig met ouders en leerling besproken en zo nodig aangepast.

Er wordt gewerkt met methodes die ook in het reguliere VMBO gebruikt worden, zowel klassikaal als in niveaugroepen.

De nadruk blijft liggen op het leren omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen in allerlei situaties. In de klas worden daar afspraken over gemaakt, conflicten uitgesproken en speciale programma's en activiteiten voor gehanteerd (zoals bijvoorbeeld aparte lessen over seksualiteit en relaties, weeksluitingen, projecten, themadagen, excursies en kamp).
 

Leergebied overstijgende kerndoelen

Naast het theoretische onderwijs aanbod (geel vlak) is er veel aandacht voor de leergebied overstijgende kerndoelen, in onderstaand schema aangeduid als LGO (blauw vlak). Om straks vooruit te kunnen in de maatschappij, bij het wonen, werken, in de vrije tijd en bij de vervolgopleiding is het noodzakelijk dat elke leerling ervaart hoe hij moeten leren, taken uitvoeren, omgaan met anderen en welke keuzes hij of zij maakt voor de eigen toekomst. Er worden oefensituaties gecreëerd om dit allemaal ook daadwerkelijk te leren. De voortgang van de LGO kerndoelen wordt bijgehouden op competentielijsten. Vanaf leerjaar 3 is er specifiek aandacht voor loopbaan oriëntatie (aangeduid met een groen vlak). Dit gebeurt gezamenlijk binnen school en later zelfstandig onder begeleiding van een stagedocent bij externe bedrijven. Door maximaal aandacht te schenken aan deze drie elementen (leergebieden – LGO - loopbaan oriëntatie) wordt elke leerling goed voorbereid op zijn / haar persoonlijke toekomst. Blijft een leerling in een of meerdere gebieden achter in de ontwikkeling, dan heeft dat gevolgen voor de daadwerkelijke uitstroom.

 

Klik hier om het schematische overzicht te downloaden

 


De Hilt

Azalealaan 38

5701 CM Helmond

Tel.: 0492 - 52 58 00

E-mail: dehilt@aloysiusstichting.nl