Leesbevordering

Britt Roefs, stagiaire Orthopedagogiek, heeft een literatuuronderzoek gedaan naar het stimuleren van leesopvoeding door ouders. Hieronder kunt u de inhoud van het onderzoek lezen.

 

Lezen moet je leren, zowel thuis als op school. Effectieve leesinstructie, voorlezen en zelf lezen zijn hierbij essentieel, maar een stimulerende leesomgeving en tijd om te lezen zijn eveneens bevorderend voor de motivatie en leesontwikkeling van kinderen.

 

Ouders spelen hierbij een essentiële rol waar veel nadruk op gelegd moet worden. Kinderen van ouders die veel lezen, voorlezen, praten over boeken en een rijk gevulde boekenkast hebben, lezen zelf meer, zijn leesvaardiger en schoppen het verder in het onderwijs en hun carrière (Notten, 2011, 2012). Om de effecten van het leesonderwijs te versterken is het van belang dat er thuis aandacht wordt besteed aan lezen. Ouders kunnen voorleesboeken namelijk precies afstemmen op de interesses van het kind, in plaats van op de gemiddelde interesses van de klas (Van Lierop-Debrauwer, 1990). De kans dat een kind uitgroeit tot lezer wordt 5 keer zo groot wanneer ouders een stimulerende leesopvoeding bieden aan hun kind. De invloed van een docent is slechts 1,5 keer zo groot, van vrienden 3,5 keer (Stalpers, 2007).

 

Stichting Lezen (2014) beschrijft vijf onderdelen van een stimulerende leesopvoeding:

1. Allereest is het geven van een goed voorbeeld essentieel. Het is goed als kinderen hun ouders zien lezen en als er boeken, kranten en tijdschriften in huis zijn. Hierdoor leert het kind dat het lezen van boeken vanzelfsprekend is.

2. Ten tweede is voorlezen belangrijk. In het ideale geval is voorlezen een vanzelfsprekende routine. Het is van belang dat ouders blijven voorlezen, ook als het kind zelf kan lezen. Tijdens het voorlezen wordt het kind vertrouwd gemaakt met verhalen die nog te moeilijk zijn om zelf te lezen. Dit komt de leesmotivatie van het kind ten goede.

3. Het derde onderdeel is praten over boeken. Interesse tonen in de boeken die kinderen lezen, heeft een positief effect op de leesmotivatie van het kind. Open vragen stellen over de betekenis van het boek is effectiever dan het stellen van begripsvragen.

4. Ten vierde is het geven van boeken essentieel. Het zelf hebben van boeken vergroot de betrokkenheid van kinderen bij boeken. Veel kinderen zijn trots op hun eigen boekenverzameling.

5. Als laatste is het belangrijk om naar de bibliotheek en boekwinkel te gaan. Kinderen vinden het leuk om zelf boeken uit te zoeken en kiezen vaak andere boeken dan volwassenen. Deze variatie in leesvoer helpt kinderen om hun eigen smaak te bepalen en in aanraking te komen met het brede boekenaanbod.

 


De Hilt

Azalealaan 38

5701 CM Helmond

Tel.: 0492 - 52 58 00

E-mail: dehilt@aloysiusstichting.nl