Elke school in Nederland moet een medezeggenschapsraad hebben. Het is een soort ondernemingsraad zoals in het bedrijfsleven. In deze raad zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd.

De MR geeft adviezen aan ouders, team en bestuur. Ze geeft haar mening over alle aangelegenheden van de school.

 

Oudergeleding

Conny Weijenborg, moeder Nick

Petra vd Steeg, moeder Sem

Frank Meulendijks, vader Mika

Elly Goossens, moeder Kevin

Bart v Griensven, vader Rick

 

 

Personeelsgeleding

Dick Hegeman, leerkracht

Peter Hermsen, leerkracht

 

Advies

Geert Rosielle, directeur

 

Aloysius kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin denken ouders en medewerkers op stichtingsniveau mee over onze organisatie.

 


De Hilt

Azalealaan 38

5701 CM Helmond

Tel.: 0492 - 52 58 00

E-mail: dehilt@aloysiusstichting.nl