Informatie avond leerlingen en ouders over de examens

05 november 2018

Vanavond vond voor de 3e, 4e en 5e jaars vso leerlingen en ouders een voorlichting plaats over de examens. Met bijna 100 ouders en vso leerlingen een heel goede opkomst. De Hilt kan zelf geen examens afnemen maar deze mogelijkheid bestaat wel via staatsexamens. Dit examen bestaat uit een schriftelijk examen in mei (zoals alle andere reguliere scholen) maar ook uit een mondeling examen in de laatste schoolweek voor de zomervakantie. Voor elk vak kan een certificaat worden behaald. Leerlingen die vmbo-T vakken volgen kunnen door 7 certificaten te behalen een volwaardig T diploma behalen. In het 3e leerjaar is er examen in één vak, maatschappijleer 1, de andere examens komen in het 4e en 5e leerjaar aanbod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de opening bleven de ouders van de 4e en 5e jaars leerlingen in de zaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het restaurant volgde de uitleg voor de 3e jaars over maatschappijleer

 

 
Nieuwsarchief

De Hilt

Azalealaan 38

5701 CM Helmond

Tel.: 0492 - 52 58 00

E-mail: dehilt@aloysiusstichting.nl