Informatieavond voor leerlingen en ouders over de examens

04 november 2019

Vanavond vond voor de 4e en 5e jaars vso leerlingen en ouders een voorlichting plaats over de examens. Met bijna 90 ouders en vso leerlingen een heel goede opkomst. De Hilt kan zelf geen examens afnemen maar deze mogelijkheid bestaat wel via staatsexamens. Dit examen bestaat uit een schriftelijk examen in mei (zoals alle andere voortgezet onderwijsscholen) maar ook uit een mondeling examen in de laatste schoolweek voor de zomervakantie. Voor elk vak kan een certificaat worden behaald. Leerlingen die vmbo-T vakken volgen kunnen door 7 certificaten te behalen een volwaardig T diploma behalen. In het 3e leerjaar is er examen in één vak, maatschappijleer 1, de andere examens komen in het 4e en 5e leerjaar aanbod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

De Hilt

Azalealaan 38

5701 CM Helmond

Tel.: 0492 - 52 58 00

E-mail: dehilt@aloysiusstichting.nl