Info avond over de examens in het vso

22 november 2022

Gisteravond vond er voor de 4e jaars vso leerlingen en hun ouders een voorlichtingsbijeenkomst plaats over de examens. Met bijna 60 ouders en leerlingen was het een heel goede opkomst.

 

De Hilt kan zelf geen examens afnemen maar deze mogelijkheid bestaat wel via staatsexamens. Het staatsexamen bestaat uit een schriftelijk examen in mei (zoals alle andere reguliere voortgezet onderwijsscholen) maar ook uit een mondeling examen in de laatste schoolweek voor de zomervakantie.

 

Voor elk vak waarin examen wordt gedaan kan een certificaat worden behaald. Leerlingen die vmbo-T vakken volgen kunnen door 7 certificaten te behalen een volwaardig T diploma krijgen. In het 3e leerjaar is er examen in 1 vak, de andere examens komen in het 4e en 5e leerjaar aan bod.

In de zaal, het restaurant en in een klas vond de uitleg plaats

 

 Nieuwsarchief