Leestijd 3 - 4 min
Geslaagden in het zonnetje na een raar examenjaar
Feest op De Hilt
Natúúrlijk maakt De Hilt er een feestelijke bijeenkomst van: je diploma krijg je immers niet elke dag uitgereikt. Dus is alles op 1,5 meter afstand pico bello geregeld als de geslaagden met hun ouders en broertjes en zusjes het felbegeerde papiertje komen ondertekenen en ophalen op 7 juli. Daar ging heel wat spanning aan vooraf in dit ‘rare’ examenjaar, vertellen mentor Joske en adjunct-directeur Tom, vlak voordat de examens gaan beginnen.

Doordat zo’n lange periode van afstandsonderwijs nodig was, liep het ook met de eindexamens allemaal anders dit schooljaar. Normaal gesproken doen de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) van De Hilt een schriftelijk en een mondeling examen. Nu werd het schriftelijk afgeschaft en bleef alleen het mondeling over. En dat was voor de meeste leerlingen behoorlijk stressvol, merkten Joske en Tom.

“Ik zie op tegen de mondelingen”, liet één van de leerlingen uit Joskes klas weten. “Ik had liever gehad dat de schriftelijke examens ook doorgingen. Ik vind het moeilijk om dingen in zo’n korte tijd te verwoorden tegenover twee vreemde mensen.” Een klasgenoot ervaart juist minder stress omdat er nu maar één examenmoment is.

Spannend, die mondelinge examens

“Er zijn leerlingen bij die blij zijn dat ze alleen mondeling hoefden te doen, maar het merendeel zag er juist enorm tegenop”, vertelt Joske. “Bij een schriftelijk examen hebben ze twee uur de tijd en kunnen ze langer nadenken”, vult Tom aan.

“Onze leerlingen zijn met iedereen die op De Hilt werkt, heel vertrouwd. Nu moesten ze examens doen bij voor hun wildvreemde mensen. En daar hing voor hun gevoel dan alles vanaf. Echt spannend.” Of, zoals één van de leerlingen vertelde: “Het mondeling is erg lastig. Je bent afhankelijk van de mensen die je examineren en mensen zijn niet altijd voorspelbaar.”

Afstandsonderwijs was pittig

Niet alleen de examenperiode zelf was anders, de tijd ervoor natuurlijk ook. De periode van afstandsonderwijs hakte erin. Al waren er online lessen. En FaceTime. En úrenlange telefoontjes – Joske deed zelfs twee uur lang telefonisch samen huiswerk met een leerling – toch viel het voor veel jongeren niet mee om aan de slag te gaan. Zij hebben juist baat bij structuur en een vertrouwde omgeving.

“Thuis leren vond ik erg lastig”, vertelde een leerling uit de klas van Lonneke. “Ik miste de ondersteuning om tot leren te komen.” Een klasgenoot: “Ik heb thuis niet veel gedaan door afleiding en uitstelgedrag. Mijn resultaten zouden beter zijn geweest als er geen corona was, minder school was niet goed voor mij.”

Vol ingezet op mondelingen oefenen

Toen de leerlingen weer deels naar school mochten, zetten de mentoren vól in op het oefenen van mondelinge examens. Iedereen uit het team van De Hilt die ook maar even tijd had, werd ingezet als ‘proefexaminator’. Zo konden leerlingen toch een beetje ervaren hoe het was om aan iemand anders dan hun mentor iets te vertellen over – bijvoorbeeld - de poster die zij voor Engels moesten maken.

“Leerlingen waren heel blij om weer op school te zijn”, merkte Joske. En omgekeerd was dat óók zo. “Zo fijn om ze voor je te hebben. Dan zie je pas echt aan hun snoet of het echt goed met ze gaat.”

Proosten op gediplomeerden

Voor de geslaagden van De Hilt een nieuwe weg inslaan – de meeste gaan naar het mbo – was er natuurlijk de diploma-uitreiking. In de zaal waar zij in hun schoolloopbaan zo vaak samenkwamen voor de typische Hilt-activiteiten zoals het Hilt-festival, Hegewipi-optredens of Kerstbijeenkomsten, kregen zij nu ook hun diploma uitgereikt. Familieleden konden mee naar de uitreiking omdat de schoolverlaters in twee groepen werden verdeeld. Zo kon toch op een goede manier en met alle aandacht voor iedereen afscheid worden genomen van de leerlingen en hun ouders.
Daarna proostten geslaagden, familie én het team van De Hilt samen buiten op het plein op de gediplomeerden van 2020.

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie John Peters
relevante categorieën afstandsonderwijs, doorgaande leerlijnen, vso