Visie De Hilt

De visie van waaruit gewerkt wordt is gestoeld op de strategieën van Kok, het behandelconcept van Redl en Wineman, ideeën van Rogers, de algemene principes van gedragstherapie en werkwijzen uit het Dalton en Jenaplan onderwijs.

 

Breed spectrum

De Hilt werkt met heterogene groepen. Kinderen worden niet opgenomen vanwege een specifieke stoornis. De school behandelt een breed spectrum van gedragsstoornissen en belemmeringen. Zowel geïnternaliseerd (gegeneraliseerde sociale angst) als geexternaliseerd (oppositioneel opstandig gedrag, agressie/regulatiestoornissen) als beide (autisme en ADHD).  Naast het leren in een gestructureerde omgeving, blijft er aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. De nadruk ligt op het directe, concrete werken met de leerlingen. Dit betekent ook daadwerkelijk er zijn van de opvoeder op cruciale momenten. De groepsleerkracht is de belangrijkste mens en eerst aangewezen vertrouwenspersoon voor elk kind. Naast leerkracht is hij/zij de mentor, de maatschappelijk werkende, de scheidsrechter, de officier van justitie, de brede schouder om op uit te huilen enz. Zowel in de s.o. als v.s.o. afdeling wordt gewerkt met dit principe, dus een leerkracht die er de hele dag voor je is, ook bij het eten en op de vrije momenten zoals de pauze.

 

Sociaal emotioneel gebied

Vanwege de problemen op sociaal emotioneel gebied proberen we de leerlingen steeds in andere situaties te brengen waarbij wordt ervaren en geleerd welk gedrag past in een situatie. Dit gebeurt in en met de eigen klassengroep, maar er zijn ook groepsoverstijgende activiteiten zoals weekopeningen en weeksluitingen binnen een bouw en festiviteiten met de gehele school.