Samen eten en samen spelen

In de kleine en grote pauze is er veel aandacht voor het samen eten en spelen. In de kleine pauze wordt het gestimuleerd om fruit te eten en ook het eten in de grote pauze is aan regels gebonden. Dit leidt tot gezonde en evenwichtige voeding en snacks komen niet binnen de schoolmuren. Door ook deel te nemen aan het jaarlijkse schoolontbijt hopen wij leerlingen bewust te maken van hun voedingspatroon.

 

Het samen spelen wordt in beide pauzes gestimuleerd. Op gezette tijden is samenspelen een verplicht onderdeel en kan er niet gekozen worden voor individuele spelletjes, Dit is opgenomen in elk groepsplan en klassendraaiboek. Er is altijd toezicht en / of begeleiding aanwezig en voor activiteiten op het schoolplein zijn er regels opgesteld, die in de groepen doorgesproken zijn. Elke medewerker is van deze regels op de hoogte, zodat eenieder dezelfde regels toepast wat de leerlingen de benodigde duidelijkheid verschaft.

 

Voor het buiten spelen is er geïnvesteerd in een speciaal plekje voor de allerjongsten (een tuintje met speeltoestellen toegespitst op hun leeftijd), een voetbalveld, basketbalveld en speelstoestellen op de grote speelplaats. Het samen spelen en het zo spelen dat het voor iedereen leuk blijft (niet pesten) is een speerpunt voor de toezichthoudende volwassenen.