Ondersteunende hulpmiddelen

Visuele ondersteuning

Speciale aandacht is er voor sociale redzaamheid, zelfstandigheid, opheffen van faalangst en concentratiestoornissen, vergroten van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Door middel van aparte lessen zoals creatieve therapie (met de gehele groep) en themadagen wordt gewerkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling: hoe ga je om met afspraken en teleurstellingen, driftbuien, verdriet, kwaadheid enz . Structuur wordt onder andere geboden door het hanteren van pictogrammen.

 

Dit zijn afbeeldingen die worden gebruikt ter ondersteuning van het dag- en weekritme, de regels en afspraken en verschillende handelingen. De functie hiervan is meervoudig:

 

  • Voorspelbaarheid; doordat de leerling ziet wat er gaat gebeuren, krijgt het rust.
  • Aandacht richten; aan de hand van het pictogram ziet de leerling wat het belangrijkste is.
  • Geheugensteun; het pictogram helpt de leerling, wanneer het moeite heeft met het onthouden van zaken.
  • Begrip; aan de hand van het pictogram weet de leerling wat het te doen staat.

 

De visuele ondersteuning vormt voor de leerlingen een hulpmiddel om zelf duidelijkheid over de situatie te verkrijgen en te behouden. Door middel van de pictogrammen op het schoolbord, ziet de leerling wat er die dag aan activiteiten zal worden gedaan en in welke volgorde.

                         

Gebruik van (auti)klokken

In de SO groepen kan er voor de leerlingen gebruik gemaakt worden van (auti)klokken. Vooraf wordt er bepaald hoe lang een bepaalde activiteit moet duren, de klok wordt hierop ingesteld en de leerling weet wanneer hij/zij klaar moet zijn met de opdracht

 

Gebruik van dagboekje

In de S.O. afdeling wordt gebruik gemaakt van een dagboekje dat dagelijks tussen thuis en school heen en weer gaat om belangrijke zaken wederzijds te kunnen aangeven.