De weekopening

Na het weekend starten leerlingen en leerkrachten samen de week. Het s.o. komt bij elkaar in de zaal en hier wordt besproken wat er die week staat te gebeuren. De groepen van het vso zijn verdeeld over een aantal lokalen. Met koffie en thee beginnen we ontspannen aan de week.

 

De weeksluiting

Zoals we de week samen beginnen, zo eindigen we de week ook samen.

Binnen de S.O.- en V.S.O.-afdeling  sluiten we de week af met een weeksluiting.

Samen met andere leerlingen en volwassenen zijn we dan een uur bezig met een spel, een quiz, een sportactiviteit, toneel of andere activiteit.

 

De kinderen komen tijdens de weeksluiting in contact met andere leerlingen en volwassenen. Het accent ligt op samenwerking, te luisteren en kijken naar een ander, rekening te houden met een ander, tevreden te zijn met wat je hebt bereikt en  het leren omgaan met winst maar ook verlies.

 


De Hilt

Azalealaan 38

5701 CM Helmond

Tel.: 0492 - 52 58 00

E-mail: dehilt@aloysiusstichting.nl