De weekopening

Na het weekend starten leerlingen en leerkrachten samen de week. Het s.o. komt bij elkaar in de aula en hier wordt besproken wat er die week staat te gebeuren. In het v.s.o. is vanwege ruimtegebrek de weekopening verzet naar dinsdagochtend. Er is tijd en gelegenheid om een praatje te maken, om te horen hoe het weekend is geweest en te horen wat er deze week staat te gebeuren.

 

De weeksluiting

Zoals we de week samen beginnen, zo eindigen we de week ook samen. Binnen de S.O.- en V.S.O.-afdeling sluiten we de week af met een weeksluiting. Het is een groepsoverstijgende en groepsdoorbrekende activiteit waarbij de leerling samen met andere kinderen en volwassenen een uur lang bezig is met een spel, een quiz, een sportactiviteit, toneel of uitstapje. Alle kinderen worden betrokken bij de weeksluiting. Samen met de volwassenen moeten ze ervoor zorgen dat de weeksluiting goed verloopt. De kinderen komen tijdens de activiteit in contact met andere leerlingen en volwassenen. Het is een soort 'proeftuin' waarbij de kinderen in een veilige omgeving kunnen experimenteren met hun gedrag. Je leert om te winnen, maar ook om tegen je verlies te kunnen. Je leert om samen met kinderen uit andere groepen een opdracht tot een goed einde te brengen. Je leert om naar elkaar te luisteren en te kijken, ook al duurt het soms lang. Ook leer je om iets te laten zien van jezelf en om iets van anderen te accepteren. Je leert om tevreden te zijn met wat je hebt bereikt en zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan. Omdat juist deze dingen heel belangrijk zijn voor een betekenisvol leven, zijn onze weekopeningen en weeksluitingen zo belangrijk.