Festivals

Op onze school doen we veel dingen samen, vooral ook leuke dingen. Daar is veel van te leren. Feestvieren is op De Hilt een manier om te leren beter met elkaar om te gaan, aandacht te hebben voor anderen, iets te doen voor iemand anders. We maken er dan ook een hele gebeurtenis van als er wat te vieren valt. In de week voorafgaand aan een festival worden de nieuwe ouders uitgenodigd op school voor een informatieavond. U bent dan beter in de gelegenheid om thuis vragen te beantwoorden van de kinderen en ze voor te bereiden.

Ieder schooljaar vindt op de vrijdag voor de herfstvakantie het HeGeWiPi festival plaats. Teamleden treden deze dag op en de leerlingen worden daar bij betrokken. Iedereen krijgt een rol daarin.

In de week voor het paasweekeinde vindt het Hiltfestival plaats. Alle kinderen kunnen dan optreden met een lied of een stukje opvoeren dat ze hebben geoefend. Op woensdag vinden de optredens plaats van het v.s.o., donderdag zijn de s.o. leerlingen aan de beurt. Donderdagavond wordt dit herhaald voor ouders, broertjes en zusjes. Altijd met zeer groot succes!

 

Van grote activiteiten en vieringen maken we foto’s die geplaatst worden in het Fotoalbum op de website (www.de-hilt.nl). Dit is een afgeschermd album, ouders ontvangen aan begin van het schooljaar een inlognaam en wachtwoord. Van andere activiteiten als weeksluitingen, excursies, spreekbeurten worden soms foto's gemaakt die te vinden zijn bij het onderdeel Nieuws op de website. Ook via twitter (@schooldehilt) en facebook ( school de hilt) zijn er berichten te lezen over de school.

 

De website geeft ouders een mogelijkheid om op de hoogte te blijven van datgene wat leerlingen meemaken. Sommige ouders willen liever niet dat er een foto van hun kind wordt getoond en dat kan ook voor de leerling zelf gelden. Met een groter wordende school is het voor ons niet mogelijk om dit precies bij te houden. Mocht u een bepaalde foto dus liever niet op de website zien dan kunt u dat aan ons doorgeven en zullen wij zo snel mogelijk de foto verwijderen. Als school zijn we er wel trots op om juist te laten zien welke positieve ervaringen onze leerlingen beleven door deze sociaal emotionele ontwikkelingsactiviteiten.