Festivals

Vieringen zijn op De Hilt een manier om te leren omgaan met anderen, aandacht te hebben voor anderen, iets te doen voor iemand anders. We maken er dan ook een hele gebeurtenis van als er wat te vieren valt. Ouders van nieuwe leerlingen in het S.O. worden steeds vooraf uitvoerig geïnformeerd over het doel en het verloop van de voorbereiding voor zo’n activiteit. Ouders zijn dan beter in de gelegenheid om thuis vragen te beantwoorden van de kinderen en ze voor te bereiden.

 

Elk schooljaar vindt op de vrijdag voor de herfstvakantie het HeGeWiPi festival plaats. Teamleden treden deze dag op en de leerlingen worden daar bij betrokken

 

In de week voor de paasweekeinde vindt het Hiltfestival plaats. Alle leerlingen kunnen dan optre­den met een liedje of een stukje opvoeren dat ze hebben geoefend. Op woensdag zijn er optredens van het v.s.o., de leerlingen van het s.o. zijn dan publiek. Op donderdag treden de s.o. leerlingen op en zitten de v.s.o. leelingen in de zaal. Donderdagavond wordt alles  nog eens herhaald voor ouders, broertjes en zusjes.

 


De Hilt

Azalealaan 38

5701 CM Helmond

Tel.: 0492 - 52 58 00

E-mail: dehilt@aloysiusstichting.nl